View RSS Feed

עובדה

משל למלך אחד

דרג את הבלוג הזה
על ידי , 02-08-2017 בשעה 14:14 (263 צפיות)
משל למלך אחד

שהיה לו כתר מזהב שהיה זהרו הולך מסוף העולם ועד סופו
ולא היה שום אדם יכול לעמוד מפני הזיו והיו מתרחקים ממנו מאוד
ועוצמים עיניהם ומפנים ראשם

והיו למלך בנים הרבה, והיה לו ילד אחד מיוחד שאותו אהב מכל בניו
ובנה המלך ארמון לו סמוך להיכלו
ובנה בו אולם ועשה בו חלון שקוף אטום שיהיה מרכך האור
והיה המלך יושב על כסאו מצד זה והיה הבן מתקרב מצד זה והיה המלך רואה את בנו והיה הבן רואה את אביו והיה משתעשע לפניו והיה מתחנן לפניו על כל חפציו והיה רץ לעשות רצון אביו
והיו שמחים זה בזה מאוד

וברבות הימים העווה הבן דרכו
ונתן את ליבו להשתעשע עם הנערים והפנה לאביו עורף
כשאר האדם
וסופו שהחל להמרות את פי המלך
והיה עושה בארמון כל מיני מעשי נערות ועוצם את עיניו
כביכול אין המלך רואה
והמלך רואה

והיה המלך מדבר על לב בנו שישוב מדרכו הרעה ולא שמע
אך מאהבתו אותו האריך לו אפו
עד אשר גדשה הסאה וקם המלך בחמתו
ולא שלח ידו בבנו ויפגע בחלון ויקרקר את האולם
ויגרש המלך את בנו מן הארמון
ותו לא

והיו כל העולם משתוממים על בן המלך ולועגים לו ומבעטין בו ואין נותנים לרגלו מנוח ביניהם
והיה מיטלטל מהכא להתם
והיה בוכה ומצר על גורלו
והיה מצטער ומתמרמר על שחטא ועל שפשע ועל שגרם מה שגרם
והיה ליבו דווה על הצער שגרם לאביו במריו

ויותר וביותר היתה נפשו כואבת על שאין הוא יכול עוד לראות את פני אבא
על שגורש מן הארמון ואפילו היה בארמון לא יכול היה להיכנס באולם ואפילו היה נכנס באולם לא היה החלון שם

ובצוק העתים כמו שכח שנים קדמוניות
ולא היה בטוח בליבו אם היו הדברים מעולם
ומרוב שנטרד בצרות רבות וקשות של בריאות ופרנסה לא זכר עוד את הדרך לארמון
וכמעט שלא ביקש לשוב שמה
והיה המלך מצפה וממתין ומצטער
מתי ישוב אליו בנו ויהיה מתחטא לפניו כמאז ויהיו משתעשעים יחדיו
ולא שב
ולא שב

והיה האב משגיח אחר בנו ואוסף את דמעותיו אשר רבו מאוד
שהיה כבר מזקין והיה עני וחולה ומיוסר הרבה ותש כח
והיו רחמיו עליו גוברים והולכים
עד אשר מלאה כוס היגונות
וקץ הבן בעלבונו ובנדודיו והיו רגליו נושאות אותו
כמבלי דעת
אל הארמון ששמם

והחל מקבץ שם אבן אל אבן
לבנות את האולם

אולי יתרצה האב ויכונן החלון כבראשונה
ויחזו שוב
פנים בפנים

Submit "משל למלך אחד" to Digg Submit "משל למלך אחד" to del.icio.us Submit "משל למלך אחד" to StumbleUpon Submit "משל למלך אחד" to Google

Updated 02-08-2017 at 19:44 by עובדה

תגיות: אין הוסף / ערוך תגיות
קטגוריות
ללא קטגוריה

תגובות

 1. הסמל האישי של Harry
  אמן ואמן.

  הסגנון מזכיר את רבי נחמן מברסלב.
  או שמא - רבי עובדה מאלון מורה?!
 2. הסמל האישי של עובדה
  נכתב היום, בעקבות ט' באב..
 3. הסמל האישי של רושקה
  תודה
 4. הסמל האישי של Harry
  ציטוט נכתב במקור על ידי עובדה
  נכתב היום, בעקבות ט' באב..
  ברור, ברור. הבנתי. רק ציינתי את הדמיון למעשיות רבי נחמן מברסלב.

  יישר כחך!
אחסון אתרים